Like us on Facebook


Follow us on Twitter

Denna grupp skapades för kommunikation av svenskar, personer från Sverige, för svensktalande och för dem som är intresserade av Sverige.

Group Discussions

  • Replies 2
  RandyBrown
  09-10-2021 07:04 AM Go to last post
  • Replies 2
  Albertina1818
  07-16-2021 10:22 AM Go to last post
Showing Discussions 2 of 2