Like us on Facebook


Follow us on Twitter

Khẩu Trang 3M 9001 Lọc Bụi Bảo Vệ Đường Hô Hấp

 1. khautrang3m
  khautrang3m
  Đáp ứng theo tiêu chuẩn P1 Châu Âu lọc tối thiểu 80% đối với hạt/ bụi và sol khí
  Hiệu quả lọc tối thiểu 90% đối với hạt/ bụi và sol khí
  Lọc được những hạt bụi có kích thước vô cùng nhỏ như 0.3 micromet hay PM0.3.
  Liên hệ để t́m hiểu thêm về khẩu trang 3M
  https://tongkho3m.com/san-pham/khau-...001-chinh-hang
  URL
  https://issuu.com/khautrang3m
  https://pantip.com/profile/6386050#topics
  https://www.mxsponsor.com/riders/khautrang3m
  https://www.metooo.io/u/khautrang3m
  https://www.wysp.ws/khautrang3m/
  https://drive.google.com/file/d/1sFu...ew?usp=sharing
Results 1 to 1 of 1