Like us on Facebook


Follow us on Twitter

Conversation Between LionsFan..LOL and trinhlam365

1 Visitor Messages

  1. Vào những ngày nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ cam của người dân tăng vọt. Trên thị trường, ngoài cam sành ở phía Nam chuyển ra, tại Hà Nội c̣n xuất hiện tràn lan loại cam quả to, vỏ vàng, tương đối rám nắng, được dân buôn bán hoa quả quảng cáo là ban cam cao phong đặc sản nên nhiều người đă mua về ăn.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1