East
8 OTT v 1 NYR (ew)
7 Caps v 2 BOS
6 NJD v 3 FLA
5 PHI v 4 PEN

West
8 LAK v 1 VAN
7 SJS v 2 STL
6 CHI v 3 PHO
5 DET v 4 NAS