Like us on Facebook


Follow us on Twitter

Conversation Between prodigy and patek

1 Visitor Messages

 1. - Trảm t́nh đạo... Chẳng trách mà các hạ lại được sư thúc để ư. Th́ ra là có thể hiểu được ư cảnh này. Đúng là có một nghị lực lớn và tâm địa tàn nhẫn...

  Cảm ngộ t́nh sư đồ, lấy ư dẫn động niệm, lấy niệm để thu đồ đệ. Lấy t́nh cảm dưỡng dục đệ tử, tạo ra ân huệ. Lấy con tim mà biểu lộ sự yêu thương rồi sau đó lấy đau khổ mà nhập Thần (hóa thần) Tất cả chỉ đều để khiến cho toàn bộ tinh thần ch́m đắm vào trong đạo sư đồ.
  trung tâm kế toán tại hải pḥng


  dịch vụ kế toán thuế trọn gói

  dịch vụ kế toán thuế tại bắc ninh

  kê khai thuế theo quư
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1